Gerelateerd aan 1 Koningen 17:8-9

Gerelateerd aan 1 Koningen 17:8

Hebreeën 13:6

zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:8

Jesaja 41:17

Armen en behoeftigen zoeken water-niets! Hun tong verdroogt van de dorst. Ik, de HEER, zal hun antwoord geven, ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten.
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:8

Genesis 22:14

Abraham noemde die plaats ‘De HEER zal erin voorzien’. Vandaar dat men tot op de dag van vandaag zegt: ‘Op de berg van de HEER zal erin voorzien worden.’
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:8

1 Koningen 17:2

De HEER richtte zich tot Elia met de woorden:
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:9

Lukas 4:26

Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon.
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:9

Obadja 1:20

De ballingen uit Israël, een legermacht geworden, zullen het land van de Kanaänieten veroveren tot aan Sarefat, en de ballingen uit Jeruzalem, nu nog in Sefarad, zullen de steden van de Negev in bezit nemen.
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:9

1 Koningen 17:4

Drinken kun je uit de rivier, en ik heb de raven opgedragen je daar van voedsel te voorzien.'
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:9

Mattheüs 15:21

En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon.
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:9

Romeinen 4:17

Er staat immers geschreven: 'Ik heb je een vader van vele volken gemaakt.' En hij is dit ten overstaan van God, op wie hij vertrouwde, die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat.
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:9

Richteren 7:4

Maar de HEER zei tegen Gideon: 'Het leger is nog steeds te groot. Laat je manschappen naar het water gaan, daar zal ik voor jou een keus uit hen maken. Ik zal je zeggen wie er met je mee moeten gaan en wie niet.'
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:9

Richteren 7:2

Toen zei de HEER tegen Gideon: 'Het leger dat je bij je hebt is te groot. Ik lever de Midjanieten niet aan jullie uit, want ik wil niet dat Israël zich erop beroemt dat het zich op eigen kracht heeft bevrijd.
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:9

2 Korinthe 4:7

Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God.