1 Koningen 14:24

NBV

24Ook werd er in het land tempelprostitutie bedreven. Kortom, men gaf zich over aan alle verfoeilijke praktijken van de volken die de HEER voor de Israëlieten verdreven had.

SV

24Er waren ook schandjongens in het land; zij deden naar al de gruwelen der heidenen, die de HEERE van het aangezicht der kinderen Israels uit de bezitting verdreven had.

KJV

24And there were also sodomites in the land: and they did according to all the abominations of the nations which the LORD cast out before the children of Israel.