1 Koningen 12:8

NBV

8Maar hij legde de raad van de oudsten naast zich neer en raadpleegde de jongemannen die met hem waren opgegroeid en die hem nu ter zijde stonden:

SV

8Maar hij verliet den raad der oudsten, dien zij hem geraden hadden; en hij hield raad met de jongelingen, die met hem opgewassen waren, die voor zijn aangezicht stonden.

KJV

8But he forsook the counsel of the old men, which they had given him, and consulted with the young men that were grown up with him, and which stood before him: