Gerelateerd aan 1 Koningen 1:21

Gerelateerd aan 1 Koningen 1:21

1 Koningen 2:10

David stierf en werd begraven in de Davidsburcht.
Gerelateerd aan 1 Koningen 1:21

Deuteronomium 31:16

De HEER zei tegen Mozes: ‘Als jij bij je voorouders te ruste bent gegaan, zal het volk mij ontrouw worden en zich afgeven met de vreemde goden die zij zullen aantreffen in het land waar ze heen gaan. Ze zullen mij verlaten en het verbond dat ik met hen gesloten heb verbreken.
Gerelateerd aan 1 Koningen 1:21

1 Koningen 2:22

Koning Salomo antwoordde zijn moeder: 'Waarom vraagt u voor Adonia de hand van Abisag? Dan kunt u net zo goed het koningschap voor hem opeisen! Hij is immers ouder dan ik. Als u voor hem pleit, pleit u ook voor Abjatar en Joab!'
Gerelateerd aan 1 Koningen 1:21

Genesis 15:15

Wat jou betreft: je zult in vrede met je voorouders worden verenigd en in gezegende ouderdom begraven worden.
Gerelateerd aan 1 Koningen 1:21

1 Koningen 2:15

Toen zei Adonia: 'U weet dat het koningschap mij toekwam; heel Israël verwachtte dat ik koning zou worden. Maar de HEER besliste anders en het koningschap ging over op mijn broer.
Gerelateerd aan 1 Koningen 1:21

2 Samuel 7:12

Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te ruste gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken.