Gerelateerd aan 1 Johannes 5:21

Gerelateerd aan 1 Johannes 5:21

1 Korinthe 10:14

Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verre houden van afgodendienst.
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:21

1 Korinthe 10:7

Dien geen afgoden, zoals een deel van hen, over wie geschreven staat: 'Het volk ging zitten om te eten en te drinken en het stond op om te dansen.'
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:21

1 Johannes 2:1

Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige.
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:21

Openbaring 14:11

De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en 's nachts niet.'
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:21

Exodus 20:3

Vereer naast mij geen andere goden.
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:21

Openbaring 9:20

Maar de andere mensen, die deze plagen overleefden, keerden zich niet af van hun zelfgemaakte goden. Ze bleven die goden aanbidden en de beelden van goud, zilver, brons, steen en hout, die niet kunnen horen of zien en zich niet kunnen verroeren.
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:21

1 Thessalonicensen 1:9

iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot God te keren-om hem, de levende en ware God, te dienen
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:21

2 Korinthe 6:16

Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: 'Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk.
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:21

Mattheüs 6:13

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:21

Openbaring 13:14

Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde.