Gerelateerd aan 1 Johannes 4:13

Gerelateerd aan 1 Johannes 4:13

Efeze 2:20

gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:13

1 Johannes 3:24

Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:13

1 Korinthe 3:16

Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:13

Galaten 5:22

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:13

1 Johannes 4:15

Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:13

1 Korinthe 2:12

Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:13

Johannes 14:20

Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:13

Romeinen 8:9

Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:13

1 Korinthe 6:19

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?