Open de Bijbel

Veelgelezen bijbelteksten

Dit zijn de bijbelteksten die de afgelopen 7 dagen veel gelezen zijn:

Johannes 1:1-50In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God....
Handelingen 1:1-50In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven,...
Genesis 1:1-50In het begin schiep God de hemel en de aarde....
Lukas 1:1-50Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken,...
Romeinen 1:1-50Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen,...
Openbaring 1:1-50Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze Openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes....