Open de Bijbel

Veelgelezen bijbelteksten

Dit zijn de bijbelteksten die de afgelopen 7 dagen veel gelezen zijn:

Leviticus 20:13Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.
Leviticus 18:22Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk.
1 Korinthe 13:1-50Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen-had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal....
Spreuken 31:10-31Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen....
1 Thessalonicensen 4:13-18Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben....
Efeze 3:14-21Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,...