Open de Bijbel

Veelgelezen bijbelteksten

Dit zijn de bijbelteksten die de afgelopen 7 dagen veel gelezen zijn:

Psalmen 1:1-50Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit,...
Genesis 1:1-50In het begin schiep God de hemel en de aarde....
Lukas 1:1-50Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken,...
Johannes 1:1-50In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God....
Jesaja 1:1-50Dit zijn de visioenen die Jesaja, de zoon van Amos, over Juda en Jeruzalem gezien heeft, toen Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia in Juda regeerden....
Handelingen 1:1-50In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven,...