Open de Bijbel

Veelgelezen bijbelteksten

Dit zijn de bijbelteksten die de afgelopen 7 dagen veel gelezen zijn:

Exodus 1:7maar hun nakomelingen kregen veel kinderen en zo breidden de Israëlieten zich steeds meer uit. Ze werden zo talrijk dat ze het hele land bevolkten.
1 Thessalonicensen 4:13-18Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben....
Openbaring 13:16-17Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd....
Psalmen 46:5(46:6) Met God in haar midden stort zij niet in, vroeg in de morgen komt God haar te hulp.
Spreuken 31:10-31Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen....
Johannes 8:30-36Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem....