Open de Bijbel

Spreuken 7:22
NBV 22 en zonder na te denken liep hij achter haar aan. Zoals een os die naar de slachtbank gaat bleef die dwaas aan haar geketend- Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 22 Hij ging haar straks achterna, gelijk een os ter slachting gaat, en gelijk een dwaas tot de tuchtiging der boeien.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 22 He goeth after her straightway, as an ox goeth to the slaughter, or as a fool to the correction of the stocks;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version