Open de Bijbel

Spreuken 17:17
NBV 17 Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 17 Een vriend heeft te aller tijd lief; en een broeder wordt in de benauwdheid geboren.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 17 A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version