Open de Bijbel

Romeinen 8:22
NBV 22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barenswee├źn zucht en lijdt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 22 For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version