Open de Bijbel

Romeinen 5:12
NBV 12 Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version