Open de Bijbel

Romeinen 3:24
NBV 24 en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 24 Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version