Open de Bijbel

Psalmen 94:9
NBV 9 Hij heeft het oor geplant-zou hij niet horen? het oog gevormd-zou hij niet zien? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Zou Hij, Die het oor plant, niet horen? zou Hij, Die het oog formeert, niet aanschouwen?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 He that planted the ear, shall he not hear? he that formed the eye, shall he not see?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version