Open de Bijbel

Psalmen 63:8
NBV 8 (63:9) Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel, uw rechterhand houdt mij vast. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 Want Gij zijt mij een hulp geweest; en in de schaduw Uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 My soul followeth hard after thee: thy right hand upholdeth me.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version