Open de Bijbel

Psalmen 36:8
NBV 8 (36:9) zij laven zich aan de overvloed van uw huis, u lest hun dorst met een stroom van vreugden, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, o God! Dies de mensenkinderen onder de schaduw Uwer vleugelen toevlucht nemen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house; and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version