Open de Bijbel

Psalmen 27:14
NBV 14 Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op den HEERE.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 Wait on the LORD: be of good courage, and he shall strengthen thine heart: wait, I say, on the LORD.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version