Open de Bijbel

Psalmen 22:13
NBV 13 (22:14) roofzuchtige, brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 13 Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Basan hebben mij omringd.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 13 They gaped upon me with their mouths, as a ravening and a roaring lion.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version