Open de Bijbel

Psalmen 107:30
NBV 30 Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam, hij bracht hen naar een veilige haven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 30 Dan zijn zij verblijd, omdat zij gestild zijn, en dat Hij hen tot de haven hunner begeerte geleid heeft.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 30 Then are they glad because they be quiet; so he bringeth them unto their desired haven.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version