Open de Bijbel

Leviticus 1:4
NBV 4 Hij moet zijn hand op de kop van het offerdier leggen, dan zal zijn offer worden aanvaard als verzoening. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij, om hem te verzoenen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 And he shall put his hand upon the head of the burnt offering; and it shall be accepted for him to make atonement for him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version