Open de Bijbel

Colossenzen 4:14
NBV 14 Ook Lucas, onze geliefde arts, en Demas groeten u. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 U groet Lukas, de medicijnmeester, de geliefde, en Demas.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 Luke, the beloved physician, and Demas, greet you.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version