Open de Bijbel

Colossenzen 1:21
NBV 21 Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 21 En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 21 And you, that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciledDeze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version