Open de Bijbel

Johannes 18:4
NBV 4 Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Jezus dan, wetende alles, wat over Hem komen zou, ging uit, en zeide tot hen: Wien zoekt gij?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 Jesus therefore, knowing all things that should come upon him, went forth, and said unto them, Whom seek ye?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version