Open de Bijbel

Johannes 14:3
NBV 3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version