Open de Bijbel

Johannes 13:17
NBV 17 Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 17 Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelve doet.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 17 If ye know these things, happy are ye if ye do them.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version