Open de Bijbel

Jesaja 40:29
NBV 29 Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 29 Hij geeft den moeden kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 29 He giveth power to the faint; and to them that have no might he increaseth strength.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version