Open de Bijbel

Handelingen 27:25
NBV 25 Houd dus moed, mannen, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd is. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 25 Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof Gode, dat het alzo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 25 Wherefore, sirs, be of good cheer: for I believe God, that it shall be even as it was told me.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version