Open de Bijbel

Handelingen 2:1
NBV1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version