Open de Bijbel

Genesis 5:24
NBV 24 Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 24 Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 24 And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version