Open de Bijbel

Genesis 18:17
NBV 17 De HEER dacht: Waarom zou ik voor Abraham geheimhouden wat ik van plan ben? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 17 En de HEERE zeide: Zal Ik voor Abraham verbergen, wat Ik doe?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 17 And the LORD said, Shall I hide from Abraham that thing which I do;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version