Open de Bijbel

Filippenzen 4:13
NBV 13 Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 13 Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 13 I can do all things through Christ which strengtheneth me.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version