Open de Bijbel

Filippenzen 3:2
NBV 2 Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze! Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version