Open de Bijbel

Exodus 19:4
NBV 4 "Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Gijlieden hebt gezien, wat Ik den Egyptenaren gedaan heb; hoe Ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot Mij gebracht hebt.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 Ye have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagles' wings, and brought you unto myself.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version