Open de Bijbel

Efeziërs 6:4
NBV 4 Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version