Open de Bijbel

Efeziërs 5:18
NBV 18 Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version