Open de Bijbel

Efeziërs 1:22-23
NBV 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; 23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 22 And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, 23 Which is his body, the fulness of him that filleth all in all.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version