Open de Bijbel

2 Samuël 12:15
NBV 15 Daarop ging Natan naar huis. De HEER trof het kind dat de vrouw van Uria David gebaard had met een dodelijke ziekte. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 Toen ging Nathan naar zijn huis. En de HEERE sloeg het kind, dat de huisvrouw van Uria David gebaard had, dat het zeer krank werd.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 And Nathan departed unto his house. And the LORD struck the child that Uriah's wife bare unto David, and it was very sick.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version