Open de Bijbel

2 Corinthiërs 5:6-8
NBV 6 Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. 7 We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. 8 We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere; 7 (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.) 8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den Heere in te wonen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 Therefore we are always confident, knowing that, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord: 7 For we walk by faith, not by sight:) 8 We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body, and to be present with the Lord.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version