Open de Bijbel

2 Corinthiërs 3:5
NBV 5 Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 Not that we are sufficient of ourselves to think any thing as of ourselves; but our sufficiency is of God;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version