Open de Bijbel

2 Corinthiërs 11:13
NBV 13 Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 13 For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version