Open de Bijbel

1 Petrus 1:6
NBV 6 Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version