Open de Bijbel

1 Corinthiërs 6:9
NBV 9 Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beerven?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived: neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version