Open de Bijbel

1 Corinthiërs 6:18
NBV 18 Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 Vliedt de hoererij. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his own body.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version