Open de Bijbel

1 Johannes 3:5
NBV 5 U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in hem geen zonde. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en geen zonde is in Hem.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 And ye know that he was manifested to take away our sins; and in him is no sin.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version