Open de Bijbel

1 Johannes 2:6
NBV 6 Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 He that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version